KONFERENCJA W EKATERYNBURGU Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW KATEDRY


W dniach 17-19 listopada 2016 r. pracownicy Katedry Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii:

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, 

prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka,

Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy:

prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

uczestniczyli w XI Międzynarodowej konferencji „Российские регионы в фокусе перемен” zorganizowanej przez Uralski Uniwersytet Federalny w Ekaterynburgu.

 

Wygłoszone referaty:

  1. Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W. , ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ СИЛЕЗСКОГО РАЙОНА ПОЛЬШИ).
  2. Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., FOREIGNERS ON THE LABOUR MARKET IN POLAND.

Wykład dla studentów - Maria Balcerowicz-Szkutnik, pt. Skutki światowych uwarunkowań demograficznych i migracyjnych na społeczno-gospodarczy rozwój Polski.

Moderatorzy sesji konferencyjnych - Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik.