Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych do 25 marca, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

  • Zawiesza się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. Konsultacje odbywają się online.
  • Odwołuje się konferencje, sympozja, wykłady otwarte, występy artystyczne i inne spotkania tego typu organizowane przez Uniwersytet, jak również wydarzenia organizowane na terenie Uniwersytetu przez podmioty zewnętrzne.
  • Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w krajowych konferencjach, sympozjach i szkoleniach pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet.
  • Wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zaproszonych gości.
  • Zamyka się dla czytelników Biblioteki Specjalistyczne Uniwersytetu.

Jednocześnie wprowadza się procedurę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej. W przypadku zaliczeń i egzaminów poprawkowych zaplanowanych dla studentów i doktorantów w terminie 12-15 marca 2020 r. studentom i doktorantom przywraca się termin zaliczenia lub egzaminu do 30 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19.

Szczegółowe informacje nt. działań dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dostępne są w Zarządzeniu