Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników Katedry

19 lutego 2021 roku, w Dniu Nauki Polskiej reprezentujący Katedrę międzynarodowy zespół badaczy w składzie 16 naukowców otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

19 lutego 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Edukacji i Nauki. Wśród laureatów tej nagrody w kategorii znaczących osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej znalazł się międzynarodowy zespół badaczy w składzie:

 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – kierownik projektu,
 • dr hab. Justyna Matysiewicz –  UE Katowice,
 • mgr Marta Grybś-Kabocik – UE Katowice,
 • mgr Agnieszka Tetla – UE Katowice,
 • mgr Katarzyna Tomecka –  UE Katowice,
 • mgr Chloé Anselmo – University Savoie Mont Blanc, Francja,
 • dr Stéphane Ganassali – University Savoie Mont Blanc, Francja,
 • dr Magdalena Iordache-Platis – University of Bucharest, Rumunia,
 • dr Diana Ionita – University of Bucharest, Rumunia,
 • dr Daria Protopopescu – University of Bucharest, Rumunia,
 • dr Italo Trevisan – University of Trento, Włochy,
 • dr Corrado Malberti – University of Trento, Włochy,
 • dr Ville-Pekka Mäkeläinen – Seinäjoki University, Finlandia,
 • dr Marja Salonen – Seinäjoki University, Finlandia,
 • dr Petra Sippola – Seinäjoki University, Finlandia,
 • dr Lieven Theys – Theys Howest,University College, Belgia.

W kategorii działalności dydaktycznej oceniana jest aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Wyróżnione zostają w ten sposób osoby prowadzące kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. Podstawą nagrody, którą otrzymał zespół badawczy reprezentujący Katedrę Badań Konsumpcji był podręcznik pod redakcją prof. dr. hab. Sławomira Smyczka zatytułowany Consumer Protetction Standards in Europe (Placet, Warszawa 2019).  Podręcznik został wzbogacony o platformę e-learningową zawierająca e-book, aplikację mobilną, indykatywne studia przypadku, filmy instruktażowe i dedykowane prezentacje.

Dzień Nauki Polskiej to wyjątkowe święto przypadające w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, tj. 19 lutego. W tym ważnym dla nauki dniu mającym przypominać o wybitnych zasługach i niezwykłych osiągnięciach polskich uczonych, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał wyrazy szacunku i uznania dla dokonań polskich naukowców i przedstawicieli świata akademickiego, pracujących zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami.

Wraz z życzeniami ogłoszona została lista laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Nagroda ta przyznawana jest w kilku kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i instytutów badawczych oraz naukowych.