Nowa publikacja pracowników Katedry

Nakładem Wydawnictwa UE Katowice ukazała się monografia pod redakcją prof. dr. hab. Sławomira Smyczka zatytułowana "Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty". Zapraszamy do lektury.

Okładka książki "Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty", red. S. Smyczek, UE Katowice, 2020.

W tekście monografii można znaleźć odpowiedzi na pytania o genezę, ewolucję oraz silne i słabe podejście do zrównoważonej konsumpcji, jej porównania w skali międzynarodowej, ocenę zrównoważonej konsumpcji w skali makroekonomicznej, istotę zrównoważonej produkcji i jej powiązania z koncepcją zrównoważenia w sferze spożycia. Autorzy rozwijają też kwestie związane ze zrównoważonymi zachowaniami konsumentów, w tym z ich racjonalnością, wykorzystaniem usług cyfrowych, wirtualizacją. Ważne miejsce zajmują też w publikacji wyniki i wnioski z badań nad postawami konsumentów wobec koncepcji zrównoważonej konsumpcji oraz luki pomiędzy tymi postawami a rzeczywistymi zachowaniami.

Pozostałe informacje dotyczące publikacji wraz ze szczegółowym spisem treści można znaleźć na stronie Wydawcy https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/aktualnosci/article/zrownowazona-konsumpcja-w-polskich-gospodarstwach-domowych-postawy-zachowania-determinanty-mono.html