Pracownik Katedry członkiem Komitetu Redakcyjnego nowego czasopisma naukowego

Miło nam poinformować, że dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE została członkiem Komitetu Redakcyjnego Academic Review of Business and Economics (ARBE) - nowego czasopisma naukowego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Na mocy zarządzenia nr 51/21 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE została powołana na członka Komitetu Redakcyjnego Academic Review of Business and Economics (ARBE). Do głównych zadań Komitetu Redakcyjnego należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad poziomem merytorycznym czasopisma oraz przygotowaniem artykułów i innych materiałów do publikacji. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor sukcesu wieńczącego jej wielomiesięczne zaangażowanie w stworzenie tego nowego formatu. 

ARBE jest recenzowanym czasopismem naukowym kierowanym głównie do studentów i młodych naukowców. Jego celem jest upowszechnianie wyników badań naukowych z dyscyplin ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, a także badań interdyscyplinarnych. Pierwotną i jedyną wersją ARBE jest wersja elektroniczna (online). Publikacja jest zamieszczona na platformie czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0. creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl. Językami publikacji są język polski oraz język angielski, a za publikację artykułu w ARBE nie są pobierane opłaty.