Pracownik Katedry ekspertem na konferencji “Zrównoważony rozwój a konsumpcja – OD TEORII DO PRAKTYKI”

Pracownik Katedry Badań Konsumpcji dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE była jednym z ekspertów zaproszonych na konferencję pt. „Zrównoważony rozwój a konsumpcja – OD TEORII DO PRAKTYKI”. Konferencja odbyła się 6 września 2021 roku w Warszawie, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE oraz Karol Muż (moderator) w trakcie sesji pierwszej

6 września 2021 roku z inicjatywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizowana została konferencja zatytułowana “Zrównoważony rozwój a konsumpcja – OD TEORII DO PRAKTYKI”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, zainteresowanych problematyką zrównoważonej konsumpcji reprezentantów biznesu oraz przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za realizację unijnej polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Spotkanie otworzył Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dalszej kolejności odbyły się debaty, które zostały podzielone na trzy sesje tematyczne – „Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji”, „Rola biznesu – czyli jak dostarczyć towar w dobrej cenie i jakości, a jednocześnie eko?”, „Rola administracji publicznej oraz organizacji konsumenckich – czyli jak realnie wpłynąć na zachowania konsumenckie w kontekście zrównoważonego rozwoju?”. Ekspertem wypowiadającym się w  ramach pierwszej sesji była dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE. Podzieliła się ona ze słuchaczami swoją wiedzą i opiniami na temat zrównoważonych zachowań Polaków. Przedstawiła też najważniejsze wyniki badań prowadzonych na ten temat przez zespół Katedry Badań Konsumpcji.

Ekspertami występującymi w trakcie pozostałych sesji byli kolejno dr Agnieszka Siarkiewicz reprezentująca Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także występujący z ramienia UOKiK Maciej Czapliński oraz Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.