Pracownik Katedry uczestnikiem Dialogu Konsumenckiego „Nowy program na rzecz konsumentów”.

22.11.2021 r. w godz. 15:00 - 17:30 Komisja Europejska i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapraszają na Dialog Konsumencki „Nowy program na rzecz konsumentów”. Jednym z zaproszonych ekspertów będzie dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE. Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu lub zapoznania się z nagraniem debaty (będzie ono dostępne przez miesiąc od jej zakończenia).

Tematem przewodnim Dialogu jest ochrona konsumentów w świecie cyfrowym oraz kwestie zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. W ramach spotkania odbędzie się debata panelowa z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji konsumenckich i biznesowych, a także środowisk akademickich. Miło nam poinformować, że weźmie w niej udział dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE.

Wydarzenie odbędzie się online. Można w nim uczestniczyć w czasie rzeczywistym (transmisja na You Tube), lub zapoznać się z nagraniem, które będzie dostępne online przez miesiąc po transmisji. Szczegółowe informacje na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18019.

Komisja Europejska uruchomiła "Nowy program na rzecz konsumentów" w listopadzie 2020 roku. Ma on umożliwić europejskim konsumentom odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła z sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów. W Programie przedstawiono priorytety i kluczowe działania, które wraz z państwami członkowskimi należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w ciągu najbliższych 5 lat.