Uwarunkowania rozwoju zrównoważonych łańcuchów dostaw. Wybrane zagadnienia (monografia)

Pod koniec roku nakładem Wydawnictwa UE w Katowicach ukazała się monografia pt.: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonych łańcuchów dostaw. Wybrane zagadnienia (red. K. Zowada)

W monografii zaprezentowano wyniki badań teoretyczno-empirycznych dotyczących koncepcji zrównoważonego łańcucha dostaw. Autorzy – pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w poszczególnych rozdziałach prezentują wyniki badań realizowanych w obszarze swoich zainteresowań naukowo-badawczych, przy czym głównym celem niniejszej monografii integrującym kolejne rozdziały jest rozpoznanie uwarunkowań rozwoju zrównoważonych łańcuchów dostaw w Polsce. Zamierzeniem autorów było zatem rozpoznanie możliwości aplikacji koncepcji zrównoważonego łańcucha dostaw na gruncie już funkcjonujących - tradycyjnie rozumianych łańcuchów dostaw.