Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych (CJO) UE Katowice prowadzi zajęcia językowe dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich wydziałach.

Na I stopniu studiów na Wydziale Ekonomii, Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, Wydziale Informatyki i Komunikacji oraz Wydziale Zarządzania prowadzone są kursy języka obcego z elementami biznesu (poziomy A1 i A2) oraz kursy ogólnego języka biznesu (poziomy B1, B2, C1). Kurs przewidziany programem studiów trwa cztery semestry i kończy się egzaminem na tym samym poziomie, na którym prowadzony był kurs.

Kursy na II stopniu studiów prowadzone są wyłącznie dla kierunku International Business.

brak nowości na liście.