Aktualności

Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł prezentowany na tablecie.

Miło nam poinformować, że artykuł prof. dr hab. Ewy Ziemby i dr Moniki Eisenbardt pt. "Consumer Engagement in Business Process Innovation-ICT Companies Cases from Poland and UK" został opublikowany w czasopiśmie Journal of Computer... [Więcej]


Wykład naszego pracownika w ramach współpracy z I LO w Gliwicach

Zdjęcie ze spotkania

We wtorek, 22 września 2020 pracownik naszej Katedry, Pan mgr Maciej Tuszkiewicz przeprowadził w I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach wykład pt. "Ekonomista, finansista, czy po prostu materialista?". Wykład ze... [Więcej]


Wykład Prof. Ewy Ziemby na temat pisania artykułów naukowych

Zdjęcie z konferencji

Pani prof. Ewa Ziemba została zaproszona na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie zorganizowaną w dniu 18 czerwca 2020 roku przez Szkołę Doktorską naszego uniwersytetu. Jej wykład nt. "Standardy pisania... [Więcej]


Kolejna publikacja w czasopiśmie z listy JCR

Obraz odczytywanego artykułu

Artykuł naukowy prof. dr hab. Ewy Ziemby pt. "The Contribution of ICT Adoption by Local Governments to Sustainability-Empirical Evidence from Poland" został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Information Systems Management (IF-2,042),... [Więcej]


Nagroda dla prof. Ewy Ziemby za pracę na rzecz międzynarodowego środowiska naukowego

Nagroda Prof. Ewy Ziemby

Stowarzyszenie naukowe the Informing Science Institute (ISI) przyznało, po raz czwarty, prof. Ewie Ziembie nagrodę za wyróżniającą pracę na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej, w szczególności za wkład w rozwój czasopism... [Więcej]


Nowa pozycja wydawnicza o technologiach informatycznych wspomagających zarządzanie opublikowana w Springerze

Strona tytułowa publikacji LNBIP 380

W marcu 2020 roku w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Nature Switzerland, opublikowano pozycję  pt. “Information Technology for Management: Current Research and Future Direction” (LNBIP... [Więcej]


Uczestnictwo pracowników Katedry w Field Test z European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

Pracownicy Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, dr hab. prof. UE Ewa Wanda Maruszewska oraz mgr Maciej Tuszkiewicz od marca do lipca 2020 roku brali udział w badaniach prowadzonych przez międzynarodowy zespół powołany przez European... [Więcej]