Aktualności

Warsztaty dla uczniów I LO w Gliwicach

Warsztaty w I LO w Gliwicach

8 kwietnia 2021 roku odbyły się 4-godzinne warsztaty online dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach p.t. "Ile zarobię, a co stracę pracując na umowę o pracę / dzieło / zlecenie - warsztaty". Warsztaty prowadził... [Więcej]


Nowa pozycja wydawnicza o technologiach informatycznych wspomagających zarządzanie opublikowana w Springerze

Obraz opracowanie LNBIP

W marcu 2021 roku w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Nature Switzerland, opublikowano pozycję pt. “Information Technology for Management: Towards Business Excellence” (LNBIP 413) pod redakcją... [Więcej]


Wizyta dr Iustina Boitan z Academia de Studia Economice w Bukareszcie z serią wykładów dla studentów studiów I i II stopnia

Wizyta dr Iustina Boitan

W dniach 4-10 marca 2021 r., w odpowiedzi na zaproszenie pracownika Katedry, E.W. Maruszewskiej, dr Iustina Boitan, wicedziekan Wydziału Finansów i Bankowości Academia de Studia Economice w Bukareszcie przeprowadziła wykłady dla studentów studiów... [Więcej]


Podejmowanie decyzji w ekonomii i finansach

Spotkanie

We wtorek, 23 lutego 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej z uczniami I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Główną częścią spotkania był wykład dr Moniki Eisenbardt... [Więcej]


Relacja z szóstej edycji wykładów w ramach cyklu „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości” nt. „Ujawnienia wpływu pandemii Covid-19 na działalność gospodarczą w sprawozdaniu finansowym”

Warsztaty

W dniu 27 stycznia 2021 r.  aż 122 osoby z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wzięły udział w wykładzie poprowadzonym przez Pana Krzysztofa Maksymika, partnera  w Dziale Rewizji Finansowej BDO Centrala Warszawa, eksperta w zakresie... [Więcej]


Kolejne naukowe granty rektorskie znów w Naszej Katedrze

Grant Rektora 2020

Podczas uroczystego wirtualnego spotkania świątecznego społeczności akademickiej UE w Katowicach granty i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe wręczyła JM Rektor prof. Celina M. Olszak. W naszej Katedrze zostały  nagrodzone prof. dr hab. Ewa... [Więcej]


Nagroda II stopnia za pracę doktorską

Nagroda za doktorat

W dniu 4 grudnia 2020 r. prof. Ewa Ziemba jako promotor oraz dr Iwona Kolasa otrzymały nagrodę drugiego stopnia w grupie prac doktorskich za pracę pt. Czynniki sukcesu zarządzania projektami zintegrowanych systemów informatycznych w administracji... [Więcej]